Rosela pestrá

Do evropských chovů se tato rosela dostala v roce 1862,kdy byla dovezena do londýnské zoo. První odchov se pak podařil chovateli v Barceloně o rok později. Jednalo se o nominátní poddruh.

Tasmánskou roselu se podařilo odchovat v roce 1886, roselu nádhernou pak v Anglii až v roce 1934. V Čechách je první záznam datován do roku 1881, kdy ji nabízel obchodník s ptactvem František Petzold. Patří mezi středně velké papoušky, dorůstá průměrně 30–32 cm. Bohužel, často vinou chovatelů, větší část dnešní populace v chovech této velikosti dosahuje jen stěží. Blízká příbuzenská plemenitba, párování mutačních ptáků na sebe bez zařazování přírodních ptáků nese toto „ovoce“.

Tento druh má jasně červenou hlavu a část hrudi, světlý zobák, bílé líce a skvrnu pod zobákem, žlutou spodní hruď a vrchní část břicha, spodní část břicha pak zelenou, na hřbetě je porostlá tmavými pery s nažloutlými či nazelenalými okraji (rozsah barev se pak liší dle poddruhů), křídla a ocasní pera má modravá a zbývající část ocasu tmavě zelenou. Obě pohlaví jsou si přitom zbarvením velice podobná až shodná, samice má však v porovnání se samcem několik znaků, podle kterých lze při troše zkušeností pohlaví rozeznat už u vylétnutých mláďat. Nejdůležitějším znakem je velikost hlavy, její tvar, velikost a posazení horní čelisti zobáku – vždy ta menší, jemnější a oblejší varianta je stoprocentní samička.

Jedná se o druh papouška, který vy- užívá činnost člověka a díky němu osídlil i území, kde se dříve nevyskytoval. Rosela pestrá obývá řídce zalesněné nebo křovi- naté oblasti, zahrady a parky v jihový- chodní Austrálii a Tasmánii. Člověkem byla vysazena také na Nový Zéland, kde v současné době obývá Severní ostrov, Jižní ostrov pak pouze okolí Dunedinu.

Rosela pestrá žije v trvalých párech. Místy, kde populace dosahují velkých počtů, se dokonce vyskytuje ve volných koloniích. Podobně jako ostatní druhy rosel požírá nejrůznější semena a plody, přednostně samozřejmě využívá nabídku člověka, takže zalétá na pole, plantáže a do sadů. Hnízdí jednou ročně od srpna do ledna v dutinách stromů, kam klade 5–6 bílých vajec. Jejich průměrná velikost je 26 mm × 22 mm. Inkubace trvá 19–21 dnů. Samec se na zahřívání vajec nepodílí, později však pomáhá se sháněním potravy pro vylíhlá mláďata, která opouštějí dutinu po cca 1 měsíci. Další 3–4 týdny je rodiče ještě přikrmují a učí samostatnosti.

U těchto rosel rozlišujeme tři poddruhy:

  1. poddruh

Platycercus eximius diemenensis

North, 1911 – rosela pestrá tasmánská Tento poddruh se vyskytuje pouze na Tasmánii, má velké bílé líce, červená bar- va hlavy a hrudi zasahuje hluboko na bři- cho. Černá pera na zádech jsou lemována zeleně.

  • poddruh

Platycercus eximius elecica

Schodde & Short, 1989 – rosela pestrá nádherná

Vyskytuje se v JV Queenslandu a v SV Novém Jižním Walesu. Znakem toho- to poddruhu jsou sytě žlutočerná záda, kdy žluté lemy černých per jsou široké a intenzivní. Anglický název tohoto pod- druhu je Golden-mantled. To ale nemá vůbec nic společného s ptáky chovanými momentálně v chovech jako mutace pod stejným názvem. Jinými slovy, vyšlech- těná rosela Gold-mantled není přírodní forma rosely pestré nádherné!!!

  • poddruh

Platycercus eximius eximius

rosela pestrá východní Její výskyt je v pásmu od jihu Nového Jižního Walesu, přes Victorii až do Jižní Austrálie. Černé peří na zádech je lemované světle žlutě, po stranách zad i s nádechem zelené.

Nutno podotknout, že v Evropě momentálně neexistují až na výjimky čistí ptáci dle poddruhů. Ony výjimky se dají najít u specialistů, kteří po generace drží znaky původních poddruhů dovezených do evropských chovů. Ale podobná situace je i v Austrálii. Pouze tasmánské rosely si drží poddruhovou čistotu. Východní a nádherné rosely se kříží a vytváří přechodné populace i ve volné přírodě. Aby situace byla  ještě  zamotanější,  existují i populace, kde se vyskytují i kříženci rosely pestré s jinými roselami. Nejčastěji s roselou žlutohlavou. Takže pokud pak geny těchto hybridů přidáme do přechodných populací, zasvěcení jistě chápou… Navíc touha spousty chovatelů vychovávat ptáky dle uměle vytvořených standardů spolehlivě ničí poslední zbytky úžasné variability zbarvení toho- to druhu. Ony přesně zařízlé linie barev a lidský subjektivní výběr jdou právě přesně opačným směrem než přírodní výběr jedinců ve volné přírodě.

Jedná se o jedny z nejkrásnějších a zároveň nejotužilejších australských papoušků. V posledních letech nastal i velký boom   v chovu jejich mutací, které dělají chov ještě zajímavější. To je však téma na dal- ší článek. Ale vraťme se k roselám. Jsou  to úžasní letci, jejichž krása se ukáže až    v opravdu velkých voliérách. Ve velkých zařízeních nepravidelných   tvarů   jsou i snášenlivé. Už roky praktikuji podobný chov, kdy páru rosel dělají společnost papoušci zpěvaví, andulky vlnkované, neofémy Bourkovy, korely chocholaté, latamové  vlaštovčí  a  taboni  lesní.  A  to i v době hnízdění. Ale toto není téma pro majitele dvoumetrových řadovek… I ve volné přírodě existují pozorování smíšených hejn, například s roselami Pennantovými, žlutobřichými či  papoušky  královskými a zpěvavými. Pro drtivou řadu chovatelů to ale bude do konce jejich dnů agresivní a nesnášenlivý druh rosely, který je nutno chovat pouze v páru…

Rosely ocení nejen co největší voliéry, ale také přirozeně vybavené. Ocení určitě trávník na zemi, možnost prohrabávání se v troudu a písku, ocení často vyměňované větve k okusu různých druhů – milují vrbu, jabloně a borovice. Hrozně rády se koupou, ocení velkou a hlubokou misku nebo možnost prolétávat se v dešti. Při tomto způsobu chovu je samozřejmě nutné ptáky minimálně dvakrát ročně nechat vyšetřit na přítomnost vnitřních cizopasníků. Ne je dvakrát ročně odčervit, ale vyšetřit! Teprve po obdržení výsledků, pokud je to nutné, tak ptáky odčervíme. Poté ihned přidáme probiotika, abychom obnovili střevní rovnováhu.

Tyto rosely krmíme kvalitními směsmi pro střední australské papoušky, při venkovním chovu používáme typy „suprema“, při vnitřním typy „gropar“. Je to důležité, abychom ptáky udrželi v dobré kondici, aby nebyli obézní a zároveň pohlavně souznění pro úspěšnou sezónu. Dostatek zeleného krmení a ovoce se zeleninou je samozřejmostí, nejedná se o ptáky suchých polopouští, proto není důvod je držet na suchém zrní. Před chovnou sezónou ptákům podáváme zrní naklíčené, v případě rosel je nejlepší stará dobrá pšenice, kterou používáme i jako osení. Pro mláďata je nejvhodnější kukuřice v mléčné zralosti doplněná vaječnou míchanicí s piškotem. Pokud rosely chováme celoročně venku,  v období největších mrazů přidáváme do- statek slunečnice, můžeme dát i kostičku špeku. Ale hned jak mrazy pominou, tyto kalorické bomby zase stáhneme.

Rosely nejsou nijak náročné na hnízd- ní budky či dutiny, současná populace za- hnízdí téměř v čemkoliv. Přesto mám vypozorováno, že milují šikmé poměrně úzké kmenové budky s vletovým otvorem ve tvaru boční větve. Užší budky mají tu výhodu, že se mláďata v případě chladného počasí zahřejí navzájem, pokud má navíc dutina více místa nad vletovým otvorem, fungují pak takové kmeny dobře i v době letních veder kůra kmene skvěle izoluje a prostor nad vletovým otvorem pohlcuje přehřátý vzduch. Pestré rosely jsou většinou skvělí rodiče, dají se velice dobře použít jako chůvy pro vzácnější druhy australských papoušků a alexandrů. Mláďata ponecháváme u rodičů ideálně až do jara, kdy je teprve odstavujeme.

Tímto  způsobem  získáme  silné,  kvalitní a sebevědomé ptáky. A to by mělo být cí- lem chovatele, ne získat alespoň tři hnízda za sezónu…

Rosely pestré jsou momentálně úplně nedoceněný druh australského papouška. Kdyby nebylo té škály barevných mutací, asi by po nich, až na svaté výjimky, neštěkl ani pes. Přitom je to úžasný pták hýřící neuvě- řitelnou paletou barev, jejichž pozorování ve velkých voliérách vám zabere mnoho hodin. Naštěstí jsem i já ta svatá výjimka…

autor:Ladislav Žoha

Gallery
Lime-White-Princess-Cock-3 15-–-kopie 22 34 97 105 361 422 www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun lori141 lori167 parrot_mutation94 phoca_thumb_l_Alexandrine_11 388 parrot_mutation8 15b 83b 117b 241b www.papousek.fun - papoušek_alexandřin_princka www.papousek.fun - papoušek_červenokřídlý www.papousek.fun - papoušek_červenokřídlý www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info