Agapornis šedohlavý

Tento vzrůstem malý, ale vzácný papoušek pochází z Madagaskaru. Obývá pobřežní lesy, vyskytuje se v koloniích. Agapornis šedohlavý(Agapornis canus)je jediným druhem z agapornisů, kterýse nevyskytuje přímo v kontinentální Africe. Živí se drobnými semeny a ovocem.

Vedle druhu Agapornis canus canus se vyskytuje i jeden jeho poddruh,Agapornis canus ablectaneus. Tento poddruh je od původního menší a tmavší. První písemné zmínky o tomto druhu jsou zaznamenané z roku 1788 a pochází od Johana Friedricha Gmelina. Do Evropy se agapornis šedohla výdostal v roce 1860. Mohli ho vidět návštěvníci ZOO v Londýně. V 19. století se dostali do Německa. V Evropě se jeho chov ale příliš nedařil. Odchycení ptáci byli plaší a nesnášeli uzavření. Nedostali ani vyhovující potravu a ni zdejší klima jim nevyhovovalo. O prvním vydařeném odchovu referoval německý chovatel Dr. Karl Russ v roce 1872.
Délka tohoto agapornise je 13–14 cm, hmotnost 25–30 g. Je známý jako nejmenší agapornis. Pohlaví ptáků se dá rozlišit už v budce.

Samec má hlavu a hruď světlešedou, břicho a ocas světle zelené,zobák bílý.
Samice má celé tělo světle zelené,tmavě zelené jsou pouze křídla.Pod očima má šedý odstín, zobák je hnědošedý.
U obou pohlaví je zajímavé podlouhlé ocasní peří, které má žlutočernozelené zbarvení.

Povaha a podmínky

Agapornis šedohlavý je velmi pohyblivý a plachý pták. Pokud není zvyklý na přítomnost člověka, usadí se na pro něj nejbezpečnějším místě ve voliéře a při tom vydává zvláštní zvuky. Tento druh vyniká i neobvyklým pachem. Můžeme je chovat v prostorné voliéře, ale i v menší kleci. Nevýhoda velké voliéry je, že tohoto malého ptáka budeme ve velkém prostoru sotva vidět. Ale také v malé kleci musíme udělat místo, kde se může schovat. Nemá rád chlad, resp. nízké teploty, a je citlivý i na průvan. Proto by chom jej měli zimovat ve vytápěné místnosti, kde by teplota neměla klesnout pod 20 °C.

Hnízdění
Agapornisové šedohlaví nepatří mezi papoušky, které bychom mohli snadno chovat. Jejich chov se proto nedoporučuje začátečníkům. Odchov se již podařil i ve voliéře, kde byli vysazené rostliny. U mě se osvědčila i bednová klec. Samice nestaví velké hnízdo, na dno budky dává jen roztrhané listí, vajíčka snáší každý druhý den. Klade 5–6 vajec a na snůšce sedí výlučně samice. Samec jen málokdy chodí do budky, ale později pomáhá při odchovu. Mláďata se líhnou po 21 dnech a budku opouštějí po 6 týdnech a rodiče je krmí ještě následující dva týdny.

Potrava
Krmíme je drobnými semeny, naklíčeným zrním a senegalským prosem, které mají velmi v oblibě. Já používám krmivo pro andulky, ze kterého si vybírají jen určité druhy prosa. Vždy jim nabízím i strouhanoumrkev, jablko, vařená vajíčka, i čerstvé listy pampelišky. Ptáci by měli mít vždy k dispozici i sépiovou kost. Pro úspěšný chov máme dát pozor i na stálý přísun minerálů, především vápníku, protože samice to potřebu-je k tvorbě vajíček. Jsem zvyklý dávat na dno klece i směs písku a gritu a ptáci si mohou vybírat minerály.

Mutace
Tento druh agapornise zatím nemá žádné mutace. Důvodem může být i náročnější chov. Sice v USA již zaznamenali jednu v Čechách a v Belgii.

Gallery
136 276 390 www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun lori15 lori21 lori142 www.papousek.fun www.papousek.fun SI_P7_1 61b 104b parrot_mutation291 www.papousek.fun www.papousek.fun - papoušek královský-king parrot www.papousek.fun - papoušek_červenokřídlý www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info