Drápky

Noha papouška má typické uspořádání: celkem čtyři prsty – dva dozadu a dva dopředu. Odborně se tomu říká zygodaktylní noha. Dopředu směřuje druhý a třetí prst a dozadu první a čtvrtý. Má to jasný důvod
– udržet se na větvi a dokázat šplhat a udržet se i v terénu, který není vodorovný. Na koncích prstů jsou drápky. Bývají dost ostré proto, aby se papoušek na podkladu dobře udržel. Čím víc nohy a drápky
za tímto účelem používá, tím více se obrušují a otupují.

Je vhodné drápky pravidelně stříhat?
Obecně lze papoušky v lidské péči rozdělit na:
divoké – voliérové, kteří tráví svůj život v chovatelem vymezeném, různě velkém a rozličně vybaveném prostoru, ale přítomnost majitele nevyhledávají, nelétají na ruku ani na jiné části těla chovatele,
domácí mazlíčky, kteří přicházejí s chovatelem denně do styku, chodí na ruku a jiné části těla majitele.

Ostatní přechodné případy, jako jsou voliéroví krotcí papoušci nebo divocí domácí mazlíčci, kteří svůj život prožívají ve vymezené kleci doma, lze do těchto dvou kategorií vždy nějak alespoň okrajově zařadit.
Papoušci, kteří mají správnou a vyváženou výživu, dostatek větví na okus a na lezení, většinou žádný problém s přerůstáním drápků nemají. Ať se jedná o krotké, nebo divoké ptáky, normálně není třeba drápky stříhat. Těch voliérových papoušků se tato informace týká v podstatě na 100 %. Pokud nepřerůstají a jsou pouze ostré, větvičkám to ne-vadí a papoušek je spokojený, že mu to na větvích neklouže.
Domácí mazlíčci však někdy mají drápky správné délky, ale jsou velmi ostré a majitelům tato skutečnost samozřejmě vadí, protože mají poškrábané ruce a další části těla, na kterých papoušek u sedá a leze. V takovém případě by mělo být první reakcí zásobení klece nebo voliéry dostatkem stále čerstvých větví na okus, a tedy i na obrus drápků. To obvykle situaci řeší. Pokud ne, je praktické papouška naučit, aby si nechal drápky od majitele pravidelně zabrušovat pilníčkem. Je to způsob nejlepší nejen proto, že to obvykle probíhá naprosto bez stresu, ale také bez případného krveprolití.
Stříhání drápků by mělo být až poslední variantou, protože jsou-li drápky pouze ostré, avšak ne-jsou přerostlé, velmi často se stává, že majitel nebo veterinář je „zastřihnou“. To je provázeno jednak menší či větší bolestí, a tedy i stresem pro papouška, jednak může být krvácení velmi nepříjemné a někdy i špatně zastavitelné. Má-li majitel pochybnosti o délce drápků, měl by se jít poradit k veterináři, který se ptáky zabývá.


Co dělat, když drápky přerůstají?
V první řadě je potřeba zjistit příčinu. Nejčastěji to bývá překrmování bílkovinou nebo obecně energetickými složkami. Často přerůstá také zobák, což může být mnohem větší problém. Někdy může být příčina v poruše jater, tedy v metabolizmu. Pokud tedy výrazně přerůstají, měl bych majitel nejdříve navštívit ptačího veterináře a pokusit se příčinu najít.

Praktická dovednost stříhání drápků není nic obtížného, napoprvé je však lepší nechat si ukázat správné držení papouška i bezchybný způsob stříhání. Na tom-to místě je nutné uvést, že přerůstá-li i zobák, nesmíse stříhat nebo štípat nůžkami či kleštěmi, ale vždy zabrušovat. K tomu je velmi vhodná ruční hobby bruska. Pokud majitel zvládá fixaci papouška, může stříhání drápků i zabrušování zobáku provádět doma, zaškolení ptačím veterinářem by tomu však mělo předcházet.
Onemocnění jednotlivých drápků nebo prstů
Týká-li se problém pouze jednoho drápku, není problém ve výživě a většinou ani ve způsobu chovu. Nejčastěji se jedná o trauma, když si papoušek někde drápek zatrhne, mnohdy i strhne a při hojení a růstu nového můžeme pozorovat deformaci. Takový drápek může vyžadovat pravidelné zastřihování. Když to majitel nemůže nebo nechce provádět, je rozumnější poslední část prstu amputovat.
Ve výjimečných případech může dojít kvůli traumatu ke ztrátě všech drápků. Někteří chovatelé mají obavy, aby to nebyl problém třeba při páření, je-li postižený zrovna samec. Je však mnohonásobně potvrzené, že šikovný samec drápky k páření nepotřebuje. Chybějící drápek nebo drápky lze tedy spíše vnímat jako kosmetickou vadu.

U australských druhů papoušků se relativně často vyskytuje vrozená vada, kdy je jeden ze zadních prstů přirostlý k přednímu. Blána, která prsty spojuje, může být volnější, nebo velmi pevná a krátká. Jakýkoliv defekt vyskytující se u mláďat je třeba řešit co nejdříve. Dojde-li ke včasnému chirurgickému zákroku, může být později noha zcela funkční. Samozřejmě záleží i na rozsahu vady, ale čím dříve se zákrok provede, tím lepších výsledků lze dosáhnout.
Mezi vzácné defekty patří více prstů na končetině. Opět platí, že při včasném zásahu může být noha v budoucnu zcela bez funkční nebo kosmetické vady. Ponecháme-li na noze pět, nebo dokonce šest prstů, mění setím postavení končetiny a do budoucna to přináší riziko otlaků, pokřivení postoje atd.
Velmi běžné je bílé zbarvení drápků nebo celých prstů. Jde o projev mutace, která má však pouze malou manifestaci. Jedná se o zajímavost a prakticky lze dobře využít k identifikaci jedince v hejnu nebo v páru.
Má-li papoušek vrozenou vadu ve formě otočeného nebo nakřivo rostoucího drápku, pak záleží na praktickém dopadu na jeho život. Někdy může být rizikem, že se papoušek zachytí o pletivo a může si pak ve zmat-ku přivodit i frakturu nebo jiné poranění dané končetiny. V takovém případě je dobrý nápad opět poslední článek prstu s drápkem amputovat.
Závěr
Přerůstající drápky nebo drápky ve špatném postavení s růstem na nezvyklou stra-nu mohou být pro papouška nebezpečím při zachycení se.
Poranění kvůli drápkům jsou častá a zbytečná. Dlouhé drápky je tedy třeba řešit včas a především hledat příčinu.

autor:MVDr. Helena Vaidlová

Gallery
Lime-White-Princess-Cock-3 15-–-kopie 22 34 97 105 361 422 www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun lori141 lori167 parrot_mutation94 phoca_thumb_l_Alexandrine_11 388 parrot_mutation8 15b 83b 117b 241b www.papousek.fun - papoušek_alexandřin_princka www.papousek.fun - papoušek_červenokřídlý www.papousek.fun - papoušek_červenokřídlý www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info