Krmení amazoňanů

Amazoňané (rod Amazona) jsou jedni z nejoblíbenějších druhů velkých papoušků. Pro většinu chovatelů je to skupina papoušků střední velikosti, převážně zeleného zbarvení s krátkým ocasem, až na výjimky bez pohlavního dimorfismu, obývající tropické pralesy Nového světa, tedy Střední a Jižní Ameriky. Jejich krmení tvoří dostatek ovoce a zeleniny, směs zrnin pro velké papoušky, podávaná ve větší části sezóny naklíčená, trocha ořechů a větvek okusu. V době odchovu vlastně nic jiného, některé páry přijímají vaječnou míchanici. Krmení jednotlivých druhů se liší pouze množstvím podávané potravy. Vlastně správně, ale…

Pojďme si říci fakta. Fakta, která jsou podložená třiceti lety praxe, nejen vlastního chovu, ale především sesbíranými informacemi navzájem ověřenými.

Prvním faktem je, že větší část popu- lace všech možných amazoňanů v našich chovech je přetučnělá, chcete-li lidově, tak prostě tlustá. Ono si pro začátek sta- čí porovnat množství jedinců, kteří jsou v reprodukčním věku, a počet přirozeně odchovaných mláďat. Protože pouze přirozeně odchované mládě je směrodatné, pouze na opakovaných přirozených odchovech si můžeme potvrdit dlouho- dobou správnou techniku a výživu v chovu. Už mnohokrát jsem řešil konzultace s chovateli, které se nesly v totožném du- chu. Měli vhodně a harmonicky sestavené páry, ptáci měli oplozená vejce a – pak už to šlo mnohdy z kopce – papoušci nesedí, papoušci nekrmí vylíhlá mláďata, papoušci mláďata v určitém věku zraňují či škubou, mnohdy rovnou zabijí – a tak dále. Je sice pravdou, že příčin je vždycky více, může to být nevhodné a stresující prostředí, malé či naopak moc velké chovatelské zařízení. Ale téměř vždy jsme se dostali po často až detektivní práci k jádru problému – a téměř vždy souvisel s výživou. Ať už současnou, nebo tou minulou, kdy zárodkem budoucích problémů je nevhodná potrava už u chovatele, od kterého ptáky máme. Ono to totiž není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Většina ptáků, tedy i papoušků, pokud je dostatečně silná a zdravotně v pořádku, na nevhodné krmení či pro- středí reaguje pudově. Protože cítí, že to dlouhodobě nemusí dopadnout, vsadí vše na jednu kartu – a tou je úspěšné vyhnízdění a založení nové generace. Proto se stává tolik případů, že ptáci při příchodu k novému majiteli záhy úspěšně vyhnízdí, mají krásná mláďata, pak možná občas ještě jednou a… pak nastupují problémy popsané výše. Zkrátka proto, že životní síly ubývají. A protože chovatel po úspěšném hnízdění nevidí žádnou chybu v technice svého chovu, tak nechápe, co se děje. Druhým faktem je skutečnost, že většina směsí zrnin čas- to i od renomovaných výrobců určených pro amazoňany, je pro ně dlouhodobě naprosto nevhodná. Respektive by i byla vhodná, ale kdo má možnost chovat papoušky v desítkách metrů dlouhých voliérách, kde jedině by dokázali „spálit“ to neuvěřitelné množství živin. Zkrátka pokud chovám amazoňany a krmím je směsí pro velké papoušky, kde i na obalu mám přeci amazoňana vyobrazeného, tak to není to pravé ořechové. Pro dlouhodobý chov spíše zcela špatné. Myslím si, že moje nejčastější odpověď „amazoňany krmím směsí pro hrdličky“ už v některých kruzích zlidověla. Nicméně ještě vysvětlím. Amazoňané jsou konzervativní papoušci, kteří potřebují pestrou základní směs zrnin, zároveň mají velký sklon k tloustnutí, takže potřebují dietní směs zrnin bez slunečnice, ale ne zase chudou, dále potřebuji amazoňany zabavit, takže potřebuji směs spíše malých druhů zrnin, u které nasycení papouška bude trochu trvat. Zároveň potřebuji, aby si papoušek nevybíral, čili aby semena byla podobně velká. A nakonec, ideální je, pokud mohu stejnou směs podávat dle potřeby suchou, namočenou či naklíčenou.

Část úspěšných chovatelů samozřejmě může krmit odlišně a s velikými úspěchy, neříkám, že můj článek je jediná správná cesta, nicméně uvidíme, jak dlouho budou úspěšní a jak se ten poměr chovaných jedinců schopných reprodukce a přirozeně odchovaných mláďat bude vyvíjet. Protože řadu vážených chovatelů, kteří se prostě neobejdou bez hromady líhní a inkubátorů, znám moc dobře.

Třetím faktem je pak to, že není amazoňan jako amazoňan, a to i tehdy, pokud zůstaneme v rodě Amazona. Pro správnou výživu a stanovení krmné dáv- ky je důležité držet se několika pravidel, zjednodušme si to na tři. Jedno pravidlo samozřejmě říká, že množství podáva- ného krmení odpovídá velikosti jedin- ce druhu a prostoru, který daný jedinec obývá. Druhé pak řeší biotop a klima- tické podmínky oblastí výskytu daného druhu v domovině, od toho se pak odví- jí složení krmné dávky nejen denní, ale i té v průběhu sezóny a roku. A konečně třetí pak definuje na základě těch prv- ních dvou správný poměr jednotlivých složek krmné dávky, tedy procentuálně vyjadřuje, kolik dáme papouškovi ovoce a zeleniny, kolik zrní a tak dále. Pojďme si to tedy pěkně setřídit, abychom po- skytli chovatelům základní orientaci.

Ještě než se pustíme do přehledů, musím se zmínit o problematice krmení granulí. Nejsem zastánce krmení pouze granulemi, ale zase na druhou stranu vidím jejich nesporné výhody. A tou hlavní je zajištění plnohodnotné potravy. Spousta papoušků nevezme vše, co jim předkládáme, pokud ale je naučena přijímat granule, dokážeme do nich je- jich prostřednictvím dostat kompletní skladbu živin – a to je alfou a omegou správné výživy. Proto se mi ideálním řešením jeví nastavení krmné dávky, kdy základ tvoří kvalitní a správná směs zrnin (např. zmíněný KASPER) a denní dávka trochy granulí. A k tomu pak ovoce a zelenina, trocha ořechů a dalších doplňků. Samozřejmě není granule jako granule, máme výrobky řady bio, máme jakési granule na přírodní bázi (takové ty jednobarevné šedohnědé) i ty barevné, tedy správněji řečeno barvené, doufejme, že jen přírodními barvivy, jak tvrdí výrobci. Kde kdo už vyzkoušel řady různých výrobců a jejich výrobků, já nejsem žádnou výjimkou. Pokud chcete slyšet můj názor, existují pouze jedny granule, za které jsem schopen dát „ruku do ohně“ – a to jsou britské výrobky značky HARRISON´S BIRD FOOD.

1. Rozdělení druhů amazoňanů dle základu krmné dávky, přičemž prostor pro pár ptáků je minimálně 3–4m dlouhý a minimální teplota v zimě je 15–18 °C.
A: dvě kávové lžičky zrní pro hrdličky + 4–6 ks granulí Harrison´s (v chovné sezóně zrní naklíčené a granule chovné; v období klidu pak zrní suché, jednou týdně namočené a granule klidové); v době krmení mláďat zrní ad libidum,granulí 6–10 ks; vše pro 1 pár amazoňanůAMAZOŇAN JAMAJSKÝ, HAITSKÝ, BĚLOČELÝ, ČERNOUCHÝ, ŠEDOHLAVÝ
B: čtyři kávové lžičky zrní pro hrdličky + 6–8 ks granulí Harrison´s (v chovné sezóně zrní naklíčené a granule chovné; v období klidu pak zrní suché, jednou týdně namočené a granule klidové); v době krmení mláďat zrní ad libidum,granulí 8 – 12 ks; vše pro 1 pár amazoňanůAMAZOŇAN KUBÁNSKÝ, PORTORICKÝ, TUKUMANA, NÁDHERNÝ, ŽLUTORAMENNÝ, ORANŽOVOKŘÍDLÝ, VOJENSKÝ, VÍNORUDÝ
C: dvě polévkové lžičky zrní pro hrdličky + 6–8 ks granulí Harrison´s (v chovné sezóně zrní naklíčené a granule chovné; v období klidu pak zrní suché, jednou týdně namočené a granule klidové); v době krmení mláďat zrní ad libidum, granulí8–12 ks; vše pro 1 pár amazoňanůAMAZOŇAN ZELENOLÍCÍ, FIALOVOTEMENNÝ, ŽLUTOLÍCÍ, ČERVENOČELÝ, MODROČELÝ
D: dvě polévkové lžičky zrní pro hrdličky + 8–10 ks granulí Harrison´s (v chovnésezóně zrní naklíčené a granule chovné; v období klidu pak zrní suché, jednou týdně namočené a granule klidové); v době krmení mláďat zrní ad libidum,granulí 10–14 ks; vše pro 1 pár amazoňanůAMAZOŇAN RUDOOCASÝ, MODROBRADÝ, ŽLUTOHLAVÝ, POMOUČENÝ, MNOHOBARVÝ, ČERVENOKRKÝ, OHNIVÝ, KRÁLOVSKÝ
2. Rozdělení druhů amazoňanů dle biotopu v přirozeném výskytu, od čehož se odvíjí sestavení poměrů základní krmné dávky.
A: suché oblasti, skalnatá pobřeží; ovoce a zelenina maximálně 30–40 % krmné dávky, ovoce a zelenina 1:3AMAZOŇAN ŽLUTORAMENNÝ
B: polootevřená krajina a galeriové lesy (listnaté či jehličnaté); ovoce a zeleninamaximálně 60 % krmné dávky, ovoce a zelenina 1:1AMAZOŇAN JAMAJSKÝ, KUBÁNSKÝ, HAITSKÝ, BĚLOČELÝ, ČERNOUCHÝ, ŠEDOHLAVÝ, NÁDHERNÝ, FIALOVOTEMENNÝ, RUDOOCASÝ, MODROČELÝ, ŽLUTOHLAVÝ, ORANŽOVOKŘÍDLÝ, VÍNORUDÝ
C: tropické lesy a mlžné pralesy; ovoce a zelenina minimálně 70 % krmné dávky, ovoce a zelenina 3:1AMAZOŇAN PORTORICKÝ, TUKUMANA, ZELENOLÍCÍ, ŽLUTOLÍCÍ, ČERVENOČELÝ, MODROBRADÝ, VOJENSKÝ, POMOUČENÝ, MNOHOBARVÝ, ČERVENOKRKÝ, OHNIVÝ, KRÁLOVSKÝ

Tolik základní a pomocné rozdělení amazoňanů rodu Amazona. Nicméně už z něho je zřejmé, že se nejedná o homogenní skupinu, jak si mnozí chovatelé představují. A to jsme se dotkli pouze samotného základu krmných dávek pro tuto skupinu papoušků, tedy zrnin či granulí, ovoce a zeleniny. Další částí, neméně významnou, jsou doplňky. Nicméně i ty bychom neměli dávat stylem „všem a všechno“, měli bychom vycházet opět ze znalostí života amazoňanů ve volné přírodě. Čili, pokud budu konkrétní, větve k okusu dáváme dle druhů, vždyť mezi nimi jsou druhy obývající jehličnaté lesy či naopak bukové a olšové. Amazonský jíl dáváme opravdu pralesním druhům, kteří konzumují drtivou část ovoce, ne druhům žijících na pobřežních skalách, kde mají na výběr spíše traviny, zelené části rostlin či kukuřici z nedalekých plantáží. Naopak druhům žijících v palmových horských pravidelná ani ve volné přírodě, neměla by být ani v chovech. Chovatelé rádi podávají kus vařeného masa, především kuřecího, já říkám, že nejvhodnější je ta nejpřirozenější varianta – hmyz. Dnes už máme nepřebernou nabídku, takže můžeme vy- zkoušet, co si papoušci oblíbí.

Gallery
Lime-White-Princess-Cock-3 15-–-kopie 22 34 97 105 361 422 www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun www.papousek.fun lori141 lori167 parrot_mutation94 phoca_thumb_l_Alexandrine_11 388 parrot_mutation8 15b 83b 117b 241b www.papousek.fun - papoušek_alexandřin_princka www.papousek.fun - papoušek_červenokřídlý www.papousek.fun - papoušek_červenokřídlý www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info www.papousek.info